Er det lov til å filme konserter?

Man møter tidvis også private fotograferingsforbud (innenfor et bedriftsområde, handelssenter m.v.). Når forbudet ikke har hjemmel i lov, kan man ikke straffes for det. Hvis man dømmes til erstatningsansvar, må det påvises en skade (tap) som direkte følge av overtredelsen.

SKJULTE OPPTAK

Det er straffbart å ta opp samtaler mellom andre eller et lukket møte du ikke selv deltar i, uten å informere om det på forhånd. Gjelder også konserter. Dette gjelder ikke hvis du selv deltar på konserten. Regler om dette finner du i straffeloven § 145a.

For bruk av skjulte kamera/mikrofon som journalistisk metode stiller Vær Varsom-plakaten krav om at dette må være eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning, se Vær Varsom-plakaten punkt 3-10.

Selv om det gjelder foto- og opptaksforbud kan du alltid referere fra en samtale eller et møte uavhengig av opphavsrett – Se nærmere om dette i åndsverkloven §§ 26, 27 og 28.)